Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο του έργου MaTHiSiS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS (Horizon 2020), καλεί ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην 3η πιλοτική εφαρμογή.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ.