Skip to main content

Υποβολή Δικαιολογητικών από Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4547/2018


Σύμφωνα με τον Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’/12-06-2018), τα Φροντιστήρια & Κέντρα Ξένων Γλωσσών που έχουν υποβάλλει είτε νέα αίτηση είτε έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη διάρκεια των ετών 2017 και 2018 ή υπέβαλλαν αίτηση επικαιροποίησης της άδειάς τους, με τη διαδικασία της αναγγελίας μέχρι 31 Μαΐου 2018, υποχρεούνται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018 να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 1, του Άρθρου 88, του ως άνω Νόμου.

Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται για κάθε κτιριολογική μονάδα και αφορούν σε:

  1. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017.
  2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης

Για τους φορείς άνω των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, απαιτείται ανά κτιριολογική μονάδα:

  1. Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού.
  2. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε μια τουλάχιστον κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο) ανά περιφέρεια
  3. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης


Κοινοποίηση σε