Πατήστε εδώ για να δείτε τις οδηγίες προς τους Υποψήφιους για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ 1ης Περιόδου 2018.