Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμμετείχε με stand καθώς και παρουσίαση στο διήμερο συνέδριο «Είναι στο χέρι μας» με θέμα την Απασχόληση, τις Επενδύσεις & την Επιχειρηματικότητα στην Ε.Ε. που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα στις 29 & 30 Ιανουαρίου 2019, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Το συνέδριο απευθυνόταν σε νέους ηλικίας 18-35 ετών, που αναζητούν ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον, και στόχο είχε την ενημέρωση, την έμπνευση και την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Σκοπός των κεντρικών ομιλιών, παρουσιάσεων και ενημερωτικών συνεδριών ήταν να λειτουργήσουν ως καταλύτης, ώστε οι νέοι να εμπνευστούν και να αντλήσουν σημαντική πληροφόρηση γύρω από την Επιχειρηματικότητα και την Απασχόληση. Ειδικότερα ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρουσίασε το βιογραφικό του Ευρωδιαβατηρίου “Europass” καθώς και διάφορα άλλα εργαλεία που διαθέτει για την υποστήριξη της σταδιοδρομίας των νέων και ενηλίκων https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ www.euandu.eu