Skip to main content

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων


  

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4763/2020, που δημοσιεύθηκε στις 21.12.2020, (ΦΕΚ Α’  254/21.12.2020) ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Οι περ. ζ΄ της παρ. 2 και γ΄ της παρ. 3, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), ήτοι η κατοχή του κατωτέρω τίτλων:  

 

«ζ)Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

ή

«γ)Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.».,    

 

από τη δημοσίευση του ανωτέρω, δηλαδή από τις 21.12 2020 και εξής, καταργούνται ως προϋποθέσειςγια την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών.

 

Παράλληλα,καταργείταιη υπό στοιχεία Κ1/87231/31-5-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (Β΄ 2146). 

 

β) Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α’ 254/21.12.2020),  «2. Οι περ. ζ΄ τις παρ. 2 και γ΄ τις παρ. 3, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως τις 31-12-2022, με δυνατότητα παράτασης, με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για δύο (2) επιπλέον έτη.

Εντός της παραπάνω περιόδου θα υλοποιηθούν οι Εξετάσεις Πιστοποίησης για όσους,κατά την έναρξη ισχύος του ν.4763/2020 (21.12.2020) συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής τις εξετάσεις πιστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, ήτοι:

α) Όσοι (κατά την έναρξη ισχύος του ν.4763/2020, ήτοι 21.12.2020) κατέχουν Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης,ή   

β) Όσοι (κατά την έναρξη ισχύος του ν.4763/2020, ήτοι 21.12.2020) είναι εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο 

Για να διενεργηθούν οι εξετάσεις Πιστοποίησης για τις παραπάνω περιπτώσεις, απαραίτητη προϋπόθεσηείναι η δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης,  σύμφωνα με την οποία θα καθορίζεται λεπτομερώς το σύστημα και η διαδικασία πιστοποίησης."Κοινοποίηση σε