Skip to main content

Δημοσίευση ν.4653/2020 (ΦΕΚ Α’ 12/24.01.2020)


Στις 24.01.2020 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 12) ο ν. 4653/2020, με το άρθρο 45 του οποίου τροποποιείται το άρθρο 5 του ν. 3982/2011 (Α’ 17) και προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία:

«16. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), καθορίζεται η μορφή των Πιστοποιητικών που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υπό την ιδιότητά του ως φορέα πιστοποίησης κατά την έννοια των άρθρων 4 και 7 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2067 (EE L 301), σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία Πιστοποιητικού, η διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης των Πιστοποιητικών, ο χρόνος ισχύος τους, η τήρηση Μητρώου των κατόχων Πιστοποιητικών, καθώς και τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγησή τους, και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»

Σε συνέχεια του ανωτέρω, παρέχεται θεσμικά εξουσιοδότηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να εισηγηθεί προς έγκριση και υπογραφή σχέδιο Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως, με το οποίο θα ρυθμίζονται τα ανωτέρω, προκειμένου να δύναται να χορηγήσει τα εν λόγω Πιστοποιητικά, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/2067 (EE L 301).Κοινοποίηση σε