Ανακοινώνεται προς τους φορείς κατάρτισης (ΚΔΒΜ) που θα παράσχουν σε ωφελούμενους υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μέσω ατομικών συνεδριών στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

  • Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
  • Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

αξιοποιώντας συμβούλους σταδιοδρομίας του Υπομητρώου Α1 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. (περίπτωση Α της υπ. αρ. πρωτ. 0.2909/28-7-2020 ανακοίνωσης του Υπουργείου Εργασίας) ότι μέχρι την αποστολή σε αυτούς σχετικού excel, οι φορείς κατάρτισης θα μπορούν να ενημερώνονται για τα προσωπικά στοιχεία των συμβούλων ανά γεωγραφική περιοχή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθημερινά και ώρες 11:00-12:30 στα τηλ. 210 2709174, 210 2709180, 210 2709184.