Skip to main content

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EQAVET


Με επιτυχία διοργανώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις 30 Μαρτίου 2021, διεθνής ημερίδα με θέμα «Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας – η περίπτωση των αποφοίτων ΙΕΚ - διαπιστώσεις και συμπεράσματα», στο πλαίσιο των δράσεων του έργου «ΕQAVET NRPs 2019-2021» του προγράμματος ΕRASMUS+, που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση EQAVET.

Η έρευνα αφορά στην παρακολούθηση των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας με ειδικότερο σκοπό του έργου να αποτυπώσει την επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σχέση με την ανταπόκρισή τους στην αγορά εργασίας. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 9.830 απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ όλων των ειδικοτήτων, από όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς και περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις που απασχολούν αποφοίτους ΙΕΚ.

Από τα σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι η σημασία της πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την εύρεση εργασίας,

  • ως προς τη σημερινή εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων, παρατηρείται ότι οι μη πιστοποιημένοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας σε σχέση με τους πιστοποιημένους. Η σημασία της πιστοποίησης των αποφοίτων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι εμφανής και στις απαντήσεις των εργοδοτών, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό (48,05%) αξιοποιεί την ύπαρξη της πιστοποίησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως κριτήριο για την τελική πρόσληψη των αποφοίτων ΙΕΚ.
  • ως προς τη σχετικότητα της ειδικότητας ΙΕΚ με την σημερινή εργασία, η πιστοποίηση φαίνεται πως επηρεάζει θετικά τη συνάφεια της πρώτης θέσης εργασίας σε σχέση με την ειδικότητα που σπούδασαν. Αναδεικνύεται ότι οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι εργάζονται σε θέσεις που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας ΙΕΚ (62,97%) σε σχέση με τους μη πιστοποιημένους (49,28%). 

Κατά την έναρξη της ημερίδας απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Γεώργιος Βούτσινος, ο Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Αριστοτέλης Βαβουγυιός και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κα Γεωργία Παπαευθυμίου.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στην ημερίδα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δικτύου EQAVET, καθώς και εκπρόσωποι των Εθνικών Σημείων Αναφοράς EQAVET από τη Σλοβενία και την Κροατία, οι οποίοι παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο στον τομέα της ΕΕΚ, καθώς και των συστημάτων παρακολούθησης των αποφοίτων.

Η συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στη στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς, κατά την ερμηνεία των πορισμάτων, αναδείχθηκαν σημεία σύγκλισης και απόκλισης από την πλευρά των εργαζομένων και των εργοδοτών. Στη στρογγυλή τράπεζα συμμετείχαν ο Δ/ντής του ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ, κ. Γούλας, ο Εκτελεστικός Δ/ντής του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, κ. Λιντζέρης, ο Γενικός Δ/ντης του ΙΝΣΕΤΕ/ ΣΕΤΕ, κ. Κικίλιας, ο Δ/ντης του ΚΑΕΛΕ/ ΕΣΕΕ, κ. Πρίφτης και ο Πολιτικός Αναλυτής της Στέγης Ελληνικής Βιομηχανίας/ ΣΕΒ, κ. Φιλίνης.

Περαιτέρω, δόθηκε βήμα στους παρόχους αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι παρουσίασαν τα διακυβεύματα της διασύνδεσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την αγορά εργασίας, αλλά και στους άμεσα ωφελούμενους, τους σπουδαστές των ΙΕΚ, οι οποίοι αξιολογώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες προχώρησαν σε προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του συστήματος.

Κλείνοντας την ημερίδα, η Δ/νουσα Σύμβουλος του ΕΟΠΠΕΠ, Ιωάννα Λυτρίβη, υπογράμμισε: «Τα πορίσματα αυτής της έρευνας, όπως και άλλων τέτοιων ερευνών μεγάλης κλίμακας, έχουν μεγαλύτερη αξία, κυρίως, γιατί μπορεί να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Συνιστούν λαμπρή ευκαιρία να δούμε σοβαρά πού χωλαίνει αυτός ο πυλώνας του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό εφαλτήριο για τη χώρα, προκειμένου να προχωρήσουμε από κοινού, σε δράσεις με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, κυρίως μέσω της θεμελίωσης της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και συνακόλουθα της περαιτέρω θεσμικής ενδυνάμωσης των ΙΕΚ με επίσημους φορείς και δομές απασχόλησης. Δράσεις οι οποίες θα την καταστήσουν, εν τέλει, πιο ελκυστική μέσα στην πυρηνική ελληνική οικογένεια, αλλά και την ευρύτερη, δηλαδή την ελληνική κοινωνία.»

Δελτίο Τύπου Ημερίδας εδώ

Πρόγραμμα Ημερίδας εδώ

Βασικά αποτελέσματα της έρευνας για την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας εδώ

Φωτογραφίες Ημερίδας εδώ

Μαγνητοσκόπηση ανά ενότητα του προγράμματος

1. Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί - Εκπρόσωπος Ε.Ε. - Διευθύνουσα Σύμβουλος – Εθνικό Σημείο Αναφοράς EQAVET / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π - https://www.youtube.com/watch?v=m7D6EXZmne0
2. Εθνικό Σημείο Αναφοράς EQAVET / Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών στην Αγορά Εργασίας /ΕΙΕΑΔ - https://www.youtube.com/watch?v=E3HX7cVmvkU
3. Αποτελέσματα Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων ΙΕΚ στην Αγορά Εργασίας - Στρογγυλή Τράπεζα Κοινωνικών Εταίρων - https://www.youtube.com/watch?v=QwZrVqRA59Q
4. Στρογγυλή Τράπεζα Κοινωνικών Εταίρων - https://www.youtube.com/watch?v=-cb0Ep5fxGM
5. Γραμματεία EQAVET- Εθνικά Σημεία Αναφοράς EQAVET Σλοβενίας & Κροατίας - https://www.youtube.com/watch?v=RZIn5J9pLvQ
6. Παρουσίαση Μελέτης Έργου - Εκπρόσωποί ΙΕΚ & Σπουδαστές - Συζήτηση - https://www.youtube.com/watch?v=I68TBCZmFbw
7. Επισκόπηση - Ολοκλήρωση Εργασιών Ημερίδας - https://www.youtube.com/watch?v=l2IGzlqTfPUΚοινοποίηση σε