Σε επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό του Κανονιστικού πλαισίου εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης «Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» προχώρησε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), διασφαλίζοντας περαιτέρω την ποιότητα και διαφάνεια του συστήματος πιστοποίησης

Ως αποκλειστικά αρμόδιος για την πιστοποίηση προσόντων αποφοίτων φορέων μη τυπικής και άτυπης μάθησης, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αναθέτει εκ νέου τις εξετάσεις πιστοποίησης στο ΚΕ.ΜΕ.Α. επικαιροποιώντας τους όρους και τις διαδικασίες πιστοποίησης επάρκειας των αποφοίτων, που έχουν ολοκληρώσει το σχετικό πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., το οποίο υλοποιείται από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που εκπονήθηκε από το ΚΕ.ΜΕ.Α. με τίτλο «Βασικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας» (διάρκειας 105 ωρών), καθώς και η νέα τράπεζα θεμάτων

Στις σημαντικότερες τομές που εισάγει το νέο κανονιστικό πλαίσιο (ΦΕΚ 4491/25-8-2022), περιλαμβάνονται:

  • Η συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτικών οργανώσεων στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων
  • Η αξιολόγηση των γραπτών από ειδικά μηχανήματα – υπολογιστικά συστήματα σάρωσης, με ειδικό λογισμικό ανάγνωσης απαντήσεων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ιωάννα Λυτρίβη