Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ένας Οργανισμός του Δημοσίου που ως σκοπό του έχει την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε καμιά περίπτωση δεν δίνει τα προσωπικά στοιχεία των συνεργατών του για λόγους διαφημιστικούς, προεκλογικούς κ.λ.π..

Ένα μαζικό e-mail που παρέλαβαν πρόσφατα συνεργάτες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. , απεστάλη εν αγνοία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και προφανώς χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η ηθική, νομική και γενικότερα πολιτική ευθύνη για το e-mail αυτό, βαρύνει αποκλειστικά τον αποστολέα του.