Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τη διενέργεια του Πρακτικού Μέρους (Οχημάτων) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 1ης εξεταστικής περιόδου 2016, της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» στο Εξεταστικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης.

Στις εξετάσεις θα λάβει μέρος 1 υποψήφιος, ο οποίος θα εξεταστεί στο Πρακτικό Μέρος της Κατηγορίας Οχήματος A.
Το πρόγραμμα των Εξετάσεων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. του Εξεταστικού Κέντρου Αθήνας για τη διενέργεια της Κατηγορίας Οχήματος A, Πρακτικού Μέρους, 1ης εξεταστικής περιόδου 2016, της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» θα διεξαχθεί στις κάτωθι ημερομηνίες:

  • Πέμπτη 27.04.2017

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο δυτικό πάρκινγκ του Παγκρήτιου Σταδίου.
Ώρα έναρξης της διαδικασίας: 13:00 μ.μ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στο Εξεταστικό Κέντρο μια (1) ώρα πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας (δηλαδή στις 12:00 π.μ.).
Για το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Εξετάσεων Πρακτικού Μέρους ανά ημέρα πατήστε εδώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΓΔΙΛΕΛΗΣ