Skip to main content

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Αξιολογητών - Υπομητρώο ΒΠ


Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Υπομητρώο ΒΠ: Βοηθητικού Προσωπικού για την ηλεκτρονική καταχώριση Αιτήσεων, την αρχειοθέτηση και την εκτέλεση λοιπών βοηθητικών εργασιών.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  έχοντας υπόψη: 

  1. Τις διατάξεις του υπ. αριθ. 4115/2013 Νόμου με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 24/ Α’ /30-01-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την υπ’ αριθμ. ΔΑ/39850 Απόφαση της αριθμ. 88/15.11.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 14ο: «Ρύθμιση θεμάτων του Μητρώου Αξιολογητών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»
  3. Την απόφαση της αριθμ. 128/24.09.2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 18ο: «Αντικατάσταση της απόφασης υπ’ αριθμ. 111/22.05.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. Την υπ’ αριθμ. ΔΑ/54096 Απόφαση της αριθμ. 179/15.07.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 19: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΠ/55428/10-10-2014 Απόφασης της 131 Συνεδρίασης του Δ.Σ. θέμα: 4: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΠ/53363/24-09-2014 Απόφασης της 128 Συνεδρίασης του Δ.Σ. θέμα: 18ο: «Αντικατάσταση της απόφασης υπ’ αριθμ. 111/22.05.2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των Μητρώων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και δυνατότητα τήρησης επιπλέον Μητρώων»

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Υπομητρώο "ΒΠ:  Βοηθητικού Προσωπικού για την ηλεκτρονική καταχώριση Αιτήσεων, την αρχειοθέτηση και την εκτέλεση λοιπών βοηθητικών εργασιών" του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., να υποβάλουν: 

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (επισυνάπτεται)

 

Κριτήρια Ένταξης :

 Τίτλος σπουδών Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο της Αίτησης (http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/AXIOLOGITES_2017-07_B.doc) και την ΥΔ (http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/AXIOLOGITES_2017-07_YD.doc) και να τα υποβάλλουν ταχυδρομικά στην διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία ή στο Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με FAX στο 210 2709142 ή στο 210 2777432 ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της αποστολέα και αφετέρου η ένδειξη:

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υπομητρώο ΒΠ του ΕΟΠΠΕΠ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παραπάνω από 21/7/2017 έως τις 31/07/2017.

 

 

Πληροφορίες – διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 210 2709005, 210 2709032 κατά τις εργάσιμες ημέρες 10:00 - 14:00.

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

Ελένη Γιαννακοπούλου Κοινοποίηση σε