Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποδέχθηκε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση των Ενηλίκων (European Association for the Education of Adults – EAEA) στις 4 Απριλίου 2014, στη έδρα του στην Αθήνα. Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι της ΕΑΕΑ για τον οργανισμό και ειδικότερα για το Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης που εφαρμόζει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η αντιπροσωπεία συνοδευόταν και από τον Πρόεδρο και εκπροσώπους της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Στις 12 και 13 Απριλίου 2014 ολοκληρώνονται οι Εξετάσεις της 2ης Περιόδου 2014 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν Αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», σε δύο εξεταστικά κέντρα της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη καθώς και στο Ηράκλειο.

Το 5ο Ετήσιο Φόρουμ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET), το οποίο συνδιοργάνωσε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πραγματοποιήθηκε στις 26-27 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο DIVANI ACROPOLIS.

Το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014, ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) συμμετείχε στο Συνέδριο Ναυτικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και στα πλοία» το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου.