Ολοκληρώθηκε η 2η φάση της διοικητικής ανασυγκρότησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων των Διευθύνσεών του, με αντικειμενικά κριτήρια και σαφείς διαδικασίες, όπως προδιαγράφονται στο νέο Κανονισμό Λειτουργίας του.
Υπενθυμίζουμε ότι ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεσμοθετήθηκε στο τέλος Μαρτίου 2018, με σχετική απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Δημ. Μπαξεβανάκη, πέντε χρόνια μετά τη σχετική πρόβλεψη του ιδρυτικού του νόμου 4115/2013.
Η ανασυγκρότηση του οργανισμού ολοκληρώνεται με την προκήρυξη και επιλογή Προϊσταμένων των Τμημάτων του, ώστε για πρώτη φορά επίσης, να αποκτήσει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στελέχωση, η οποία δεν θα είναι αποτέλεσμα αυθαίρετων και μεροληπτικών επιλογών της Διοίκησής του, όπως κατ’ επανάληψη συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά θα βασίζεται σε θεσμοθετημένο «Σύστημα επιλογής Προϊσταμένων». 
Σε επόμενη φάση σχεδιάζεται και θα υλοποιηθεί ο οργανωτικός εξορθολογισμός των διοικητικών λειτουργιών και η πλήρης μηχανοργάνωση των εργασιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ώστε ο Οργανισμός να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας.

Για το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Νέα Ιωνία, 21/6/2018

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τη συνέχιση της διενέργειας του Πρακτικού Μέρους (Οχημάτων) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 1ης εξεταστικής περιόδου 2017, της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» στο Εξεταστικό Κέντρο Αθήνας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τη συνέχιση της διενέργειας του Πρακτικού Μέρους (Οχημάτων) των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 1ης εξεταστικής περιόδου 2017, της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» στο Εξεταστικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), η οποία θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη.

Οι εξετάσεις Πιστοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν στις 7 Ιουλίου, ήμερα Σάββατο.

Πατήστε εδώ για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής σας.

Τηλεφωνα για πληροφορίες: 2102709197, 2102709189, 2102709005.


Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει την ανάρτηση των Καταλόγων Θεμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των 7 ειδικοτήτων της Α’ Φάσης υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των 3 πιλοτικών προγραμμάτων.

Οι Καταλόγοι Θεμάτων είναι διαθέσιμοι εδώ.