Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ στους δικαιούχους, επιτυχόντες των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της 1ης εξεταστικής περιόδου 2018 της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» και «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών (Ν.4186/2013)».

Λόγω των ειδικών συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η αποστολή των ανωτέρω Βεβαιώσεων Πιστοποίησης διενεργείται αποκλειστικά μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, με χρέωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Σύντομα ολοκληρώνεται η έκδοση και των Διπλωμάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, για την έναρξη χορήγησης των οποίων θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιωάννα Λυτρίβη