ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ

Στην ένδειξη, πάνω στο φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει την Αίτησή σας σε έντυπη μορφή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θα πρέπει να αναγράφεται αν είστε απόφοιτος Δημόσιου ή Ιδιωτικού ΙΕΚ καθώς και ο νομός και η περιφέρεια στην οποία επιθυμείτε να δώσετε εξετάσεις