Για την υποβολή πρότασης για την παροχή υπηρεσιών «Σχεδιασμός, πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση Ενιαίου Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας το οποίο θα διατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας» στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. – Κέντρο EUROGUIDANCE της Ελλάδας για την τριετία 2021-2023.

Για τη πρόσκληση πατήστε εδώ