Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την συντήρηση των ανελκυστήρων του κτηρίου Ν. Ιωνίας ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.