Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής στο computer room του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.