Αποτελέσματα της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 44785/28-07-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη (2) δύο συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την «παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (προγραμματισμός)» και «υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης», αντίστοιχα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MATHISIS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020».

Για να δείτε τα Αποτελέσματα πατήστε εδώ.