Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) προκηρύσσει πρόσκληση «Για την προμήθεια υπηρεσιών πιστοποίησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 του κεντρικού κτιρίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών, έξι (6) οθονών, ενός (1) λάπτοπ, ενός (1) πολυμηχανήματος και ενός (1) εκτυπωτή για τις ανάγκες του προγράμματος Euroguidance για τα έτη 2021-2024.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σας γνωστοποιεί ότι παρατείνει της κατάθεση οικονομικών προσφορών από τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
"Για την προμήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών υπολογιστών, έξι (6) οθονών, ενός (1) λάπτοπ, ενός (1) πολυμηχανήματος και ενός (1) εκτυπωτή για τις ανάγκες του προγράμματος Euroguidance για τα έτη 2021-2024"
έως τις 20-9-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ με σχετική πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009186186 2021-09-10).


Περί πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών σε πιστοποιημένες από των Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτικές δομές με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών, βιντεοσκόπησης, διαδικτύου και διάθεσης προσωπικού, για την διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης της 1ης περιόδου 2021.

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια της αποστολής των προσφορών σας μπορείτε εναλλακτικά εκτός ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είτε ταχυδρομικά (με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς), σε κλειστό φάκελο όπου αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του/της αποστολέα να αποστείλετε της προσφορές σας και ηλεκτρονικά στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

με την ένδειξη:
Προσφορά για την πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών σε πιστοποιημένες από των Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτικές δομές με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών, βιντεοσκόπησης, διαδικτύου και διάθεσης προσωπικού, για την διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης της 1ης περιόδου 2021 Αρ.πρωτ.32592/1-9-2021


Για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών σε πιστοποιημένες από των Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκπαιδευτικές δομές με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών, βιντεοσκόπησης, διαδικτύου και διάθεσης προσωπικού, για την διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων Μη Τυπικής Εκπαίδευσης της 1ης περιόδου 2021.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Έντυπο Προσφοράς 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την συμπληρωματική πρόσκληση