Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και κράτησης ξενοδοχείων για τις ανάγκες διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων ΣΥΕΠ στη Θεσσαλονίκη 21-22-23 Οκτωβρίου 2014 και στην Αθήνα 4-5-6 Νοεμβρίου 2014» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους (Διαδικτυακή Πύλη Πολυμέσων)» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης της υπ. αρ. πρωτ.: 25372/26-06-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης της υπ. αρ. πρωτ.: 26403/04-07-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) σε συνεργασία με τα Εθνικά Κέντρα Europass της Πορτογαλίας της Κύπρου και της Ιταλίας σε προσκαλεί να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό δημιουργίας βίντεο Europass Βιογραφικό (ECV), με τίτλο «Εδώ? Εκεί? Είναι χρήσιμο να έχεις το Europass Βιογραφικό», χρησιμοποιώντας το κινητό σου.