Skip to main content

Θεσμικό Πλαίσιο Πιστοποίησης φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής


1) Πιστοποίηση φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής - Τι αφορά

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιεί την επάρκεια φορέων να χορηγούν πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η πιστοποίηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του προσόντος που αποκτά ο ενδιαφερόμενος για την επαγγελματική του εξέλιξη. Ειδικότερα, στόχος της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Πιστοποίησης φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι:
• Η βελτίωση του επιπέδου των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής του ανθρώπινου δυναμικού,
• η αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας,
• η δημιουργία ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης,
• η θέσπιση και εφαρμογή κανόνων που διασφαλίζουν την ανεξάρτητη και αμερόληπτη λειτουργία των φορέων αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε
την υπ΄αρ. 33198/Κ6/22-03-2023 (ΦΕΚ 1961/τ. Β΄/27-03-2023) ΚΥΑ με θέμα:
«Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας φορέων χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής - Αναγνώριση φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και αντιστοίχισης των τίτλων της αλλοδαπής με τα πιστοποιητικά της ημεδαπής.»
Πατήστε εδώ

2) Ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ είναι αορίστου διάρκειας.
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 12 του N.4283 (ΦΕΚ 189/Α΄/10.09.2014) ορίζεται ότι : 

Άρθρο 12

Ρύθμιση θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης

6.Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 38 του ν. 4186/2013 ως ακολούθως:

«5. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014.»Κοινοποίηση σε