Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) θα προβεί στην Επέκταση υφιστάμενου πληροφορικού συστήματος που εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης της διαδικασίας αδειοδότησης ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της τήρησης και διαχείρισης του αντίστοιχου μητρώου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη (2) δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή επιστημονικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης για την επικαιροποίηση του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» στο πλαίσιο του προγράμματος PLOTEUS GRANT 386400-LLP-1-2013-2-GR-KA1-EUROGUID 2014-2016 European Commission / DG Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA 05/2013 (χρηματοδότηση 75%LLP – 25% εθνική συμμετοχή)».

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη (2) δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή επιστημονικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης για την επικαιροποίηση του περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» στο πλαίσιο του προγράμματος PLOTEUS GRANT 386400-LLP-1-2013-2-GR-KA1-EUROGUID 2014 - 2016 European Commission / DG Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA 05/2013) (χρηματοδότηση 75% LLP – 25% εθνική συμμετοχή).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υποβολής πρότασης

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση των ανελκυστήρων του κτηρίου Ν. Ιωνίας ιδιοκτησίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ετήσια παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης του κτηρίου ιδιοκτησίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στη Ν. Ιωνία Αττικής.