Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1186, τ. Β’ 26.03.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα:

«Καθορισμός της μορφής των πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

Ακολούθως, από την Τετάρτη 07.04.2021 ξεκινά η υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών των δικαιούχων

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Κ.Υ.Α. πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 πατήστε εδώ

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιωάννα Λυτρίβη

Η Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης των στελεχών και των δομών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. διοργάνωσε, την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, Διαδικτυακή Συντονιστική Συνάντηση με τα στελέχη των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Δελτίο Τύπου Διαδικτυακής Συνάντησης εδώ

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Συνάντησης εδώ


Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον εκλεκτό συνεργάτη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σταύρο Πάγκαλο, ο οποίος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή.

Είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του κατά τη διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αλλά και στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ισοτιμιών τίτλων σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ισοτιμιών επί σειρά ετών, έως και σήμερα.

Η βαθιά γνώση του αντικειμένου, η μακρόχρονη εμπειρία του, το ήθος του χαρακτήρα του, η προσήνεια που τον διέκρινε, αλλά και το χιούμορ του φώτιζαν κάθε μας συνεργασία.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με διεθνή συμμετοχή την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 με θέμα:

«Παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην αγορά εργασίας – Η περίπτωση των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα»

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και διενέργειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2021.

Οι Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 12/03/2021 έως και 21/03/2021, 23:59 μ.μ.

 
Αγαπητοί Υποψήφιοι, 

Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης 1ης περιόδου 2021 των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15/03/2021