Σας ενημερώνουμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ΔΕΝ θα λειτουργήσει την Τρίτη 30 Απριλίου 2019.

aponomi ioannina

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Απριλίου 2019, στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της έκθεσης που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Το ΕΠΑ.Λ. δημιουργεί - 2019», στην οποία παρευρέθηκε η Υφυπουργός Παιδείας κα Μερόπη Τζούφη, απονεμήθηκαν τα Διπλώματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στους επιτυχόντες και επιτυχούσες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2019 της περιφέρειας Ηπείρου.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Δ/νουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Δρ. Ελένη Γιαννακοπούλου η οποία εκπροσωπώντας το Δ.Σ. του Οργανισμού εξέφρασε τα συγχαρητήρια και τις ευχές της Διοίκησης του Οργανισμού στις επιτυχούσες και στους επιτυχόντες καθώς και τις ευχαριστίες της στους εκπαιδευτικούς, στο προσωπικό των εξεταστικών κέντρων και στους συνεργάτες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχή οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης των Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. 1ης περιόδου 2019.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν επιτύχει και στα δύο μέρη των εξετάσεων, Θεωρητικό και Πρακτικό.

Στους επιτυχόντες και στα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και Πρακτικό) χορηγείται Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 καθώς και Βεβαίωση Πιστοποίησης.
Για τον τρόπο παραλαβής των Πτυχίων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Όσοι δεν πέτυχαν σε ένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό ή Πρακτικό) θα πρέπει να προσέλθουν σε εξετάσεις στο μέρος αυτό κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο.

Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εύχεται καλή σταδιοδρομία στους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ελένη Γιαννακοπούλου

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Ανακοινώνει το Πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης 1ης Περιόδου 2019, Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας
«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Στις 20 & 21 Απριλίου 2019 διεξάγονται και ολοκληρώνονται οι Εξετάσεις της 1ης Περιόδου 2019 για την Πιστοποίηση Επαγγελματιών, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», στο Νομό Αττικής, στο Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης.


Σας ενημερώνουμε ότι η τρέχουσα πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για Yποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού που έχει αναρτηθεί στο: https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1293-ypovoli_aitiseon_entaxi_mitroo_stelexon_syep αφορά αποκλειστικά σε υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α 1 (ανώτερου επιπέδου -αξιολογητών), ως προβλέπεται με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΣ/64529 απόφαση της υπ. αρ. 286/24-11-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (ΦΕΚ 317/τ.Β/6.2.2018, παράγραφος 3.1. του άρθρου 3).

Για τα λοιπά Υπομητρώα Α2 και Β2 δεν έχει αναρτηθεί ακόμη σχετική πρόσκληση. Θα λάβετε γνώση επ’ αυτών από την ιστοσελίδα του Οργανισμού μας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΣ/64529 απόφαση της υπ. αρ. 286/24-11-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 317/τ.Β/6.2.2018, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α 1 (ανώτερου επιπέδου – αξιολογητών), να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας στη διεύθυνση https://eepikoinonia.eoppep.gr συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 28-4-2019.

Παρακαλούμε, δείτε τη συνημμένη Πρόσκληση και την Αίτηση Ένταξης.