Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ τα ονόματα όσων κατέθεσαν Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών και Αναγγελία κατ’ οίκον διδασκαλίας και η οποία έχει εγκριθεί από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ.

Για να κατεβάσετε τον κατάλογο πατήστε εδώ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  με αντικείμενο την Πιστοποίηση Προσόντων και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και με κεντρικές επιδιώξεις:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ οι Φορείς ( Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2) που έχουν λάβει  άδεια λειτουργίας Θα τους αναζητήσετε στις διαδρομές:  ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ -> Αναζήτηση φορέων. ή ενναλακτικά ΨΑΧΝΩ ΓΙΑ ->Φορείς Διά Βίου Μάθησης

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινά η διαδικασία Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.

Για κατάθεση αναγγελίας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ’ οίκον διδασκαλίας πατήστε εδώ.
Πληροφορίες : Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου, ώρες: 13:00 – 15:00, στα τηλέφωνα  210- 2709054-5-7-8-9

 

Για αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης πατήστε εδώ.

Πληροφορίες : Τμήμα Αδειοδότησης Δομών, ώρες: 12:00 – 16:00, στο 210 2709037, 210 2709079 και στο 210 270 9125 έως και 9130