ΠΑΙΞΕ - ΜΑΘΕ - ΚΕΡΔΙΣΕ

Μέχρι τις 31 Μαρτίου μπορείτε να μπείτε στο παιχνίδι «Play the game» του έργου INSTALL (Καινοτόμος στρατηγική ευαισθητοποίησης για τη Διά Βίου Μάθηση) στην Ελλάδα και να κερδίσετε voucher κατάρτισης για δωρεάν πρόγραμμα e-learning σε βασικές δεξιότητες Η/Υ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Οι προτεραιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίου με θέμα: «Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα: Απαντώντας στην κρίση»