Αγαπητοί Φίλοι του ΕΟΠΠΕΠ, 

Έχει περάσει ένας χρόνος από την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ και θεωρήσαμε ότι είναι χρήσιμο να σας ενημερώσουμε για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν για την Πιστοποίηση, τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
Κυρίως, θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο απολογισμό· από πού ξεκινήσαμε, ποιοι ήταν οι στόχοι μας, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Παράλληλα, σκόπιμο θα ήταν να αναφερθώ στον προγραμματισμό, δηλαδή τις επόμενες δράσεις του ΕΟΠΠΕΠ.